NAŠE VIZE, POSLÁNÍ A HODNOTY

NAŠE VIZE, POSLÁNÍ A HODNOTY

VIZE

Naším cílem je dlouhodobé zvyšování bezpečnostního povědomí a podílení se na bezpečnostním vzdělávání klientů v České a Slovenské republice.

POSLÁNÍ

Ve spolupráci se soukromým a státním sektorem zajistit fungující bezpečnostní prostředí pro organizace.

HODNOTY

Jsme profesionálové

Máme znalosti, dovednosti a kompetence potřebné k účinnému plnění našeho poslání, máme přísné etické normy a neustále usilujeme o vynikající úroveň práce za účelem zlepšení našeho výkonu.

Usilujeme o spolupráci

Chceme být mediátorem mezi organizacemi státní a veřejné správy a soukromým sektorem v oblasti bezpečnosti. Společně spolupracujeme napříč organizacemi i s vnějšími zúčastněnými stranami, abychom dosáhli společných dílčích i celkových cílů.

Jsme odpovědní

Jsme důvěryhodní proto, že plníme své pracovní povinnosti včas a kvalitně.