CO DĚLÁME

CO DĚLÁME

Bezpečnostní strategie pro organizace
Bezpečnostní výcvik, mentoring a vzdělávání
Sharing security management
Business continuity management (BCM) a krizový management (CMT)
Compliance
GDPR
Ochrana měkkých cílů
Bezpečnostní konzultace a bezpečnostní audit
Management bezpečnostních incidentů a výcvik krizové intervence
Řízení personálních rizik, řízení rizik v obchodním styku, forenzní a investigativní služby